Quản lý TM

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng

Thời gian vừa qua, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh khí đầu mỏ hoá lỏng (LPG).

Thời gian vừa qua, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh khí đầu mỏ hoá lỏng (LPG). Tuy nhiên trên thị trường vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh gian lận về chất lượng, đo lường, không tuân thủ các quy định, điều kiện kinh doanh LPG, an toàn phòng chống cháy nổ… thực tế cho thấy trong thời gian gần đây nhiều cơ sở kinh doanh LPG, sang chiết nạp gas trái phép, không tuân thủ các điều kiện an toàn trong quá trình sang, chiết gas nên đã xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng không tốt đến trật tự, an toàn xã hội, gây thiệt hại không nhỏ đến quyền lợi người tiêu dùng. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật và lợi ích cục bộ của một số bộ phận doanh nghiệp (DN) cơ sở kinh doanh LPG, người tiêu dùng bị móc túi trong thời gian dài, chưa được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, mặt dù các chế tài xử phạt đã được ban hành, công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng như; Quản lý thị trường, Công an…chưa triệt để, thường xuyên, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe…

Để lập lại kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh LPG. Ngày 16 tháng 11 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG); đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động kinh doanh LPG trong thời gian qua.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh LPG là hành vi cá nhân, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về kinh doanh LPG mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính. Các vi phạm hành chính khác về kinh doanh LPG không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan. Dưới đây là một số nội dung cơ bản về mức độ xử phạt vi phạm hình chính của Nghị định này.

Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh LPG còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt sau đây: Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xuất, nhập khẩu LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký DN không đăng ký kinh doanh xuất, nhập khẩu LPG.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các trường hợp vi phạm sau: Không có đủ số lượng tối thiểu chai LPG các loại theo quy định, chai PLG không phù hợp với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, thiếu kho chứa tối thiểu, tổng đại lý, đại lý không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các vi phạm, không có trạm nạp LPG vào chai hoặc có trạm nạp nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, hệ thống phân phối LPG không có cửa hàng, không có hoặc không có đủ số lượng đại lý, không có cầu cảng hoặc có cầu cảng nhưng không đúng theo quy định, không có kho tiếp nhận LPG từ tàu hoặc phương tiện…

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, chế biến LPG khi giấy chứng nhận đăng ký DN không đăng ký sản xuất, chế biến LPG.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm; cơ sở sản xuất, chế biến LPG không theo quy hoạch hoặc không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, có kho LPG nhưng không theo quy hoạch có sức chứa thấp so với quy định, phòng thí nghiệm không đủ năng lực kiểm tra chất lượng LPG…

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm; không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG; không có phòng thí nghiệm, không có kho LPG...có thể áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật, sản xuất, chế biến LPG từ 12 tháng và trên 12 tháng.

Phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phân phối LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký DN không đăng ký kinh doanh LPG, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm, có kho LPG nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định, có kho LPG nhưng không theo quy hoạch, có chai LPG nhưng không phù hợp với nhãn hiệu đăng ký…

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đén 40.000.000 đồng đối với các vi phạm, không có hệ thống phân phối theo quy định, không có kho LPG, không có trạm nạp LPG vào chai…

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm, kinh doanh LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký DN không đăng ký đại lý kinh doanh LPG, hệ thống phân phối LPG không có cửa hàng bán LPG, không đủ số lượng đại lý, không có hợp đồng đại lý…phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm, không có kho chứa chai LPG và LPG chai, không có hệ thống phân phối LPG.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi vi phạm, kinh doanh LPG khi Giấy chứng nhận đăng ký DN không đăng ký đại lý kinh doanh LPG, có cửa hàng bán LPG chai nhưng không đủ điều kiện phòng cháy, chửa cháy...phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm, trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ không tuân thủ các quy định an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật, máy móc thiết bị không được kiểm định, không có quy trình nọp LPG vào chai…

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm, cho thuê, cho mượn hoặc thuê mượn hoặc giả mạo Giấy chứng nhận đủ điều kiện nọp LPG vào chai hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai trên 12 tháng… trạm cấp LPG không có Giấy phép xây dựng, không có biển đề cấm lửa, cấm hút thuốc, nội quy phòng cháy, chữa cháy…sẻ bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Không kiểm định thiết bị kiểm định đo lường theo quy định, không có phiếu kết quả kiểm định…thì bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG đến 12 tháng và hơn 12 tháng tuỳ theo mức độ vi phạm.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG nhưng phương tiện vận chuyển không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Không có phương tiện vận chuyển LPG theo quy định, không có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm…có thể bị phạt từ 30.000.000. đồng đến 40.000.000 đồng. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu nhập khẩu chai LPG và thiết bị phụ trợ dùng LPG đã qua sử dụng hoặc không đúng xuất sứ…nhập khẩu chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG chưa qua sử dụng nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, tạm nhập, tái xuất LPG nhưng không phải là đầu mối…thì sẻ bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, tịch thu chai LPG và thiết bị phụ trợ đó. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân là tổng đại lý không đảm bảo mức dự trử lưu thông LPG tối thiểu theo quy định. Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nến vi phạm các hành vi sau; bán các loại LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, mua, bán LPG và LPG trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ…các hành vi vi phạm làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG trái phép như thay chân đế, cắt quai xách, mài lôgô, thay đổi nhãn hiệu, seri, hàn gắn thêm kim loại…sẻ bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, ngoài ra các cơ sở sản xuất, chế biến LPG không đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở sản xuất…cũng bị xử phạt nặng.

Nghị định này cũng xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng như; Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra chuyên ngành và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quy định khác được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sử đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Người tiêu dùng rất kỳ vọng khi Nghị định này có hiệu lực thi hành sẻ hạn chế tối đa tình trạng sang chiết gas trái phép không đảm bảo chất lượng, thiếu trọng lượng…nhằm đem lại sự an toàn cũng như quyền lợi chính đáng cho người sử dụng

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này. 

 (TS- XTTM)

Tiện ích

Giá vàng 9999
ĐVT: tr.đồng/lượng

  • Loại
  • Mua vào
  • Bán ra
Nguồn:
Diễn biến giá vàng thế giới Giá vàng thế giới

Tỷ giá ngoại tệ

Nguồn:
Diễn biến tỷ giá EUR/USD Diễn biến tỷ giá EURO/USD

Quảng cáo

Dữ liệu đang được cập nhật xin quý khách vui lòng quay lại sau!

 

SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử : TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẮC GIANG.
Địa chỉ : 01 đường Đàm Thuận Huy - TP Bắc Giang
Tel: 0240.3828607
Website: sct.bacgiang.gov.vn