Điện lực - năng lượng

2015: điện thương phẩm bình quân đầu người tại thành phố Bắc Giang sẽ đạt 1.404kWh/năm Đến năm

 Ngày 03/5/2012, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 119/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

 

Ngày 03/5/2012, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 119/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Giang giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020, với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện năng, nâng cao chất lượng, độ tin cậy cấp điện cho các thành phần kinh tế và tiêu dùng dân cư tại thành phố Bắc Giang, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Theo đó, đến năm 2015, phụ tải điện toàn thành phố Bắc Giang (kể cả nhà máy Đạm và KCN Song Khê – Nội Hoàng) sẽ đạt công suất cực đại là 86,96MW, điện thương phẩm là 230,43kWh, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 2.351kWh/năm, tăng trưởng điện thương phẩm 2011-2015 đạt 15,18%; đến năm 2020: Công suất cực đại 113,22MW, điện thương phẩm 507,16kWh, điện thương phẩm bình quân đầu người 4.627kWh/năm, tăng trưởng điện thương phẩm 2016-2020 đạt 17,09%.

Việc thiết kế nguồn và lưới điện sẽ dựa trên nguyên tắc: Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt; Phát huy tối đa hiệu quả kinh tế của lưới điện hiện có; Đảm bảo sự đồng bộ trong quá trình cải tạo và phát triển để nâng cao hiệu quả kinh tế chung của toàn lưới điện; Đảm bảo sự linh hoạt trong việc phát triển và mở rộng lưới điện; Đảm bảo tính khả thi cao; Phù hợp với các hướng dẫn của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đối với việc thiết kế từng loại lưới điện sẽ dựa trên nguyên tắc sau:

Lưới 110kV: Các đường dây trục chính, các đường dây liên kết lưới mạch vòng sử dụng dây dẫn trần AC; ACSR có tiết kiệm ≥ 240mm­­­­­2 để đảm bảo có độ dự phòng, có sử dụng cả dây phân pha, các phụ tải quan trọng như khu công nghiệp, khu đô thị mới… được thiết kế mạch vòng hoặc mạch kép, gam máy biến áp sử dụng loại máy biến áp có công suất danh định 40MVA;63MVA phù hợp với mật độ phụ tải của khu vực.

Lưới phân phối trung áp:

Cấu trúc lưới điện trung áp: từng bước cải tạo lưới 35kV về 22kV, như vậy định hướng đến năm 2020 lưới điện trung áp của thành phố Bắc Giang chỉ còn tồn tại cấp điện áp là 22kV phù hợp với mật độ phụ tải của từng khu vực và chuẩn hoá lưới điện phân phối trung áp; Lưới điện được thiết kế có cấu trúc mạch vòng kín, vận hành hở, ở chế độ bình thường chỉ mang tải từ 60-70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi có sự cố.

Dây dẫn: Khu vực nội thành, khu vực đô thị đã có quy hoạch ổn định với đường trục sử dụng cáp ngầm XLPE tiết diện ≥ 240mm2, dây bọc tiết diện ≥ 120mm2; với các nhánh rẽ sử dụng cáp ngầm XLPE với tiết diện ≥ 95mm2, dây bọc tiết diện ≥ 50mm2.

Tổn thất điện áp lưới trung áp: Các đường dây trung áp có cấu trúc mạch vòng vận hành hở phải đảm bảo tổn thất điện áp hút cao nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và ≤ 10% ở chế độ sau sự cố; Các đường dây trung áp có cấu trúc hình tia phải đảm bảo tổn thất điện áp nút cao nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường.

Gam máy biến áp phân phối: Khu vực ngoại thành, ngoại thị, khu vực nông thôn sử dụng máy biến áp 3 pha công suất 160, 180, 250 kVA; Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị sử dụng máy biến áp 3 pha công suất 250, 400, 630 kVA; Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được đặt với gam công suất theo quy mô của phụ tải.

Lưới điện hạ áp: Các đường trục dùng cáp ngầm, cáp vặn xoắn tiết diện ≥ 95mm2; Các đường nhánh mật độ phụ tải lớn dùng cáp ngầm, cáp vặn xoắn có tiết diện ≥ 70mm2, các nhánh rẽ mật độ phụ tải nhỏ dùng cáp ngầm, cáp vặn xoắn tiết diện 35-50mm2.

Các phương án cải tạo, xây dựng mới lưới điện thành phố Bắc Giang:

Lưới cao áp: Căn cứ vào nhu cầu phụ tải của thành phố Bắc Giang đến năm 2015 thì xây dựng mới trạm 110/35/25kV Nam thành phố quy mô 2 máy, trong giai đoạn này lắp máy 1 công suất 40MVA, cấp điện cho Khu đô thị Tây Nam và phía Nam của thành phố và phía Tây Bắc huyện Yên Dũng năm 2014; Xây dựng mới trạm 110Kv Song Khê – Nội Hoàng cấp điện cho KCN, trạm dự kiến vận hành cuối năm 2012 đầu năm 2013, có công suất 63MVA.

Lưới trung áp: Tiếp tục khai thác và dần cải tạo lưới điện 35kV sang lưới điện áp 22kV cấu trúc mạch vòng kín, vận hành hở

Lưới hạ áp: xây dựng mới 318,78km đường dây, cải tạo 76,23km đường dây, lắp mới 5.029 công tơ điện, thay thế 14.286 công tơ điện.

(HM)   

Tiện ích

Giá vàng 9999
ĐVT: tr.đồng/lượng

  • Loại
  • Mua vào
  • Bán ra
Nguồn:
Diễn biến giá vàng thế giới Giá vàng thế giới

Tỷ giá ngoại tệ

Nguồn:
Diễn biến tỷ giá EUR/USD Diễn biến tỷ giá EURO/USD

Quảng cáo

Dữ liệu đang được cập nhật xin quý khách vui lòng quay lại sau!

 

SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử : TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẮC GIANG.
Địa chỉ : 01 đường Đàm Thuận Huy - TP Bắc Giang
Tel: 0240.3828607
Website: sct.bacgiang.gov.vn